Hướng dẫn sử dụng Cron Job trên Centos

5 năm trước

Khi làm việc trên các server, rất nhiều lần chúng ta cần có những công việc cần đặt lịch chạy tự động. Ví dụ như: 10 trưa hàng ngày gửi 100,000 email tới khách hàng, 6h00 chiều hàng ngày gửi kết quả báo cáo về cho các cá nhân/tổ chức có liên quan. Phát sinh từ yêu cầu thực tế đó, các hệ điều hành đều hỗ trợ chúng ta tạo các lịch để chạy 1 lệnh nào đó. Hôm nay ViCloud sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cron job trên Centos OS  nói riêng và các hệ điều hành *nix nói chung.

1. Cron job là gì?

- Hiểu một cách đơn giản đó là 1 công việc được lặp lại có chu kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hướng dẫn sử dụng Cron Job

Bước 1: Login tới Centos server qua SSH hoặc Console (với Cloud Server, bạn có thể tham khảo thêm tại http://ViCloud.vn). Lưu ý để thực hiện được Cron job bạn cần chạy dưới quyền root.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, để vào phần quản lý các Cron Job bạn gõ lệnh:

crontab -e

Mặc định Centos sẽ mở trình quản lý bằng trình soạn thảo là vi.

Màn hình của bạn lúc này sẽ như hình dưới 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Cấu trúc 1 Cron Job sẽ như sau

 

 

 

 

 

Mỗi một đơn vị thời gian là số nguyên có giá trị giới hạn như hình trên và cách nhau bởi dấu cách. 

Sau cùng bạn cần restart lại để dịch vụ nhận biết sự thay đổi: service crond restart

Ví dụ lệnh sau: 

0 2 * * * mysqldump -u root db_name > /home/backup.sql

Sẽ thực hiện 1 câu lệnh backup 1 database tên là db_name ra thư mục home với tên file là backup.sql vào lúc 02 giờ 00 sáng hàng ngày.

Mọi câu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng comment bên dưới. Cám ơn bạn đã đọc bài viết của ViCloud!