Cloud Computing

KHỞI TẠO NHANH CHÓNG, ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO, TOÀN VẸN DỮ LIỆU, GIAO DIỆN THÂN THIỆN, THAY ĐỔI CẤU HÌNH TỨC THỜI, CHI PHÍ TỐI THIỂU, HỖ TRỢ SNAPSHOT TỨC THÌ

BẢNG GIÁ
0
 • Storage Cluster

  Hạ tầng Storage đuợc xây dựng trên nền tảng hạ tầng Storage phân tán cùng hệ thống SAN dự phòng.

 • Gigabit uplinks

  Toàn bộ các server vật lý đuợc trang bị module quang 10Gbps kết nối đến cụm switch quang có khả năng chuyển mạch lên tới 500Gbps.

 • Repository

  Khách hàng có thể sử dụng riêng các repository riêng của ViCloud để đạt được tốc độ tốt hơn.

 • SSD-Only

  Tất cả các Hard Disk trong hệ thống Storage đều là SSD.

 • Management Tools

  Khách hàng sẽ đuợc cung cấp phuơng thức quản trị Cloud Server, Hosting, Server hoàn toàn thân thiện

 • Running at scale

  Dễ dàng, linh hoạt trong quá trình nâng cấp khi thời gian rút ngắn xuống chỉ còn 1 giây.

LỰA CHỌN CẤU HÌNH PHÙ HỢP

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn để tối giản chi phí.

SMART CLOUD 1
 • 1 Core  CPU
 • 1 GB  RAM
 • 20 GB HDD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 210,000 - 1 tháng/lần
 • 198,000 - 3 tháng/lần
 • 185,000 - 6 tháng/lần
 • 175,000 - 12 tháng/lần
 • 160,000 - 24 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD 2
 • 2 Cores  CPU
 • 1 GB  RAM
 • 40 GB HDD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 475,000 - 1 tháng/lần
 • 355,000 - 3 tháng/lần
 • 340,000 - 6 tháng/lần
 • 320,000 - 12 tháng/lần
 • 280,000 - 24 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD 3
 • 3 Cores  CPU
 • 2 GB  RAM
 • 60 GB HDD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 715,000 - 1 tháng/lần
 • 595,000 - 3 tháng/lần
 • 570,000 - 6 tháng/lần
 • 535,000 - 12 tháng/lần
 • 475,000 - 24 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD 4
 • 4 Cores  CPU
 • 3 GB  RAM
 • 80 GB HDD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 955,000 - 1 tháng/lần
 • 775,000 - 3 tháng/lần
 • 750,000 - 6 tháng/lần
 • 690,000 - 12 tháng/lần
 • 615,000 - 24 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD SSD A
 • 4 Cores  CPU
 • 4 GB  RAM
 • 80 GB  SSD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 1,300,000 - 3 tháng/lần
 • 1,250,000 - 6 tháng/lần
 • 1,200,000 - 12 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD SSD B
 • 6 Cores  CPU
 • 8 GB  RAM
 • 100 GB  SSD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 1,900,000 - 3 tháng/lần
 • 1,850,000 - 6 tháng/lần
 • 1,800,000 - 12 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD SSD C
 • 8 Cores  CPU
 • 8 GB  RAM
 • 150 GB  SSD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 2,600,000 - 3 tháng/lần
 • 2,550,000 - 6 tháng/lần
 • 2,500,000 - 12 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD SSD D
 • 16 Cores  CPU
 • 16 GB  RAM
 • 200 GB  SSD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 5,000,000 - 3 tháng/lần
 • 4,900,000 - 6 tháng/lần
 • 4,800,000 - 12 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay