Cloud Server

ĐĂNG KÝ CLOUD SERVER CHỈ CẦN 5s

0

THAO TÁC HOÀN TOÀN ĐƠN GIẢN

Chỉ cần thực hiện qua 3 bước đơn giản ở dưới là bạn đã có được Cloud Server như mong muốn.

1
2
3

Lựa chọn cấu hình phù hợp

Vui lòng chọn cấu hình theo các gói phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tạo mới tài khoản

Trong trường hợp bạn đã có tài khoản hệ thống, vui lòng bỏ qua bước này.

Chạy và trải nghiệm Cloud Server

Bạn sẽ nhận được thông tin về Server của bạn khi giao dịch của bạn được xử lý hoàn tất.

SMART CLOUD SSD A
 • 4 Cores  CPU
 • 4 GB  RAM
 • 80 GB  SSD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 1,300,000 - 3 tháng/lần
 • 1,250,000 - 6 tháng/lần
 • 1,200,000 - 12 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD SSD B
 • 6 Cores  CPU
 • 8 GB  RAM
 • 100 GB  SSD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 1,900,000 - 3 tháng/lần
 • 1,850,000 - 6 tháng/lần
 • 1,800,000 - 12 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD SSD C
 • 8 Cores  CPU
 • 8 GB  RAM
 • 150 GB  SSD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 2,600,000 - 3 tháng/lần
 • 2,550,000 - 6 tháng/lần
 • 2,500,000 - 12 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD SSD D
 • 16 Cores  CPU
 • 16 GB  RAM
 • 200 GB  SSD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 5,000,000 - 3 tháng/lần
 • 4,900,000 - 6 tháng/lần
 • 4,800,000 - 12 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD 2
 • 2 Cores  CPU
 • 1 GB  RAM
 • 40 GB HDD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 475,000 - 1 tháng/lần
 • 355,000 - 3 tháng/lần
 • 340,000 - 6 tháng/lần
 • 320,000 - 12 tháng/lần
 • 280,000 - 24 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD 3
 • 3 Cores  CPU
 • 2 GB  RAM
 • 60 GB HDD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 715,000 - 1 tháng/lần
 • 595,000 - 3 tháng/lần
 • 570,000 - 6 tháng/lần
 • 535,000 - 12 tháng/lần
 • 475,000 - 24 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD 4
 • 4 Cores  CPU
 • 3 GB  RAM
 • 80 GB HDD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 955,000 - 1 tháng/lần
 • 775,000 - 3 tháng/lần
 • 750,000 - 6 tháng/lần
 • 690,000 - 12 tháng/lần
 • 615,000 - 24 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay

SMART CLOUD 5
 • 5 Cores  CPU
 • 6 GB  RAM
 • 120 GB HDD
 • 100Mbps/10Mbps  Bandwidth
 • 1  IP
 • Hệ điều hành
 • Chọn gói (VNĐ/tháng)
 • 1,250,000 - 1 tháng/lần
 • 1,190,000 - 3 tháng/lần
 • 1,110,000 - 6 tháng/lần
 • 1,030,000 - 12 tháng/lần
 • 940,000 - 24 tháng/lần
 • Tài nguyên
 • Mua ngay