Cấu hình WWW hoặc Non-WWW trong Nginx để tốt cho Seo

5 năm trước

Vicloud đã nghe thấy rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề trong Seo nên dùng tên miền có www hoặc không có www (non-www),để nói về sự khác biệt giữa www và non-www trong SEO.
Trong bài viết này mình sẽ bàn về kỹ thuật Redirect 301 hay Rewrite URL trong Nginx như thế nào để tránh lỗi Duplicate Content (trùng nội dung). Thực tế đã cho ta thấy rằng có rất nhiều Website sử dụng domain.vn hoặc sử dụng www.domain.vn, đây hoàn toàn là 2 website khác nhau, google đã ghi nhận điều đó. Vậy nên 1 trong 2 website sẽ bị google ghi nhận là trùng lặp nội dung và không xếp hạng hoặc xếp hạng rất thấp.

Nay Vicoud sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình nginx để tránh lỗi trên:

I. Trường hợp 1: Website chỉ sử dụng www ( ví dụ www.domain.com)

1. Cấu hình 1 tên miền

server {
server_name example.com;
return 301 $scheme://www.example.com$request_uri;
}

2. Cấu hình nhiều tên miền

server {
server_name "~^(?!www\.).*" ;
return 301 $scheme://www.$host$request_uri;
}

II. Trường hợp 2: Website không sử dụng www ( ví dụ domain.com)

1. Cấu hình 1 tên miền

server {
server_name www.example.com;
return 301 $scheme://example.com$request_uri;
}

2. Cấu hình nhiều tên miền

server {
server_name "~^www\.(.*)$" ;
return 301 $scheme://$1$request_uri ;
}

III. Kết luận

Nếu bạn sử dụng website bằng mã nguồn mở Wordpress thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng plugin để làm việc này, nhưng việc sử dụng nhiều plugin trong 1 website sẽ làm chậm tốc độ website

Còn nếu bạn không sử dụng mã nguồn Wordpress thì bạn có thể làm theo cách của Vicloud hoặc tìm kiếm thêm thông tin trên mạng.

Cảm ơn bạn đã đọc, thấy hay like và share nhé!!!!!