Công nghệ Cloud Computing của VMware

4 năm trước

Theo nhận định của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Ảo hóa, Cloud Computing, VMware đã chứng minh được giải pháp công nghệ hàng đầu, cho phép các tổ chứng Công nghệ thông tin  (CNTT) tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh; chi phí đầu tư nhờ tính linh động, khả năng kiểm soát và tùy chọn mạnh mẽ.

VMware giúp doanh nghiệp đạt được các lợi ích cao trong việc cung cấp giải pháp Cloud Computing bằng việc cung cấp giải pháp đầy đủ:

  • Chuyển đổi từ môi trường vật lý truyền thống sang môi trường Ảo hóa;
  • Tái sử dụng nền tảng hạ tầng truyền thống, đã có, trong lộ trình đi lên Cloud trong môi trường doanh nghiệp; ..

Một môi trường CNTT dựa trên nền tảng Cloud mạnh mẽ, hiệu năng cao đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 như hiện nay.

 

vmware-private-cloud