Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016

5 năm trước

Chuẩn bị:

  • 01 bản cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016;
  • 01 USB hoặc DVD để tạo boot image.

Quá trình cài đặt:

[1]Tạo đĩa boot Windows Server 2016 và Khởi động máy chủ. Chọn [Next].
[2]Chọn [Install Now] để bắt đầu cài đặt.
[3]Chọn phiên bản của Windows server bạn muốn cài đặt.
Như trong hình, chọn phiên bản [Datacenter with Graphical ***].
[4]Đọc điều khoản bản quyền và check box [I acceppt ***] để tiếp tục.
[5]Với cài đặt mới hoàn toàn, chọn [Custom: Install Windows only].
[6]Chọn một phân vùng (partition) để cài đặt Windows Server.
[7]Quá trình cài đặt Windows Server đã bắt đầu. Trong quá trình cài đặt, máy chủ sẽ khởi động lại vài lần.
[8]Sau khi quá trình restart một vài lần, sẽ xuất hiện màn hình như ở dưới hình, lựa chọn Thiết lập mật khẩu Administrator.
[9]Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del để đăng nhập.
[10]Input the Administrator password you set on section [8] to sign-in.
[11]Đã đăng nhập thành công vào Windows Server.
[12]Đây là màn hình Desktop trên Windows Server 2016. Quá trình cài đặt đã hoàn tất.