Hướng dẫn trỏ domain từ nhà cung cấp về IP của VPS

2 năm trước

Hướng dẫn trỏ domain từ một số nhà cung cấp dịch vụ phổ biến như Godaddy, Namecheap về IP của VPS