Điện toán đám mây với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tại Việt Nam

6 năm trước

Vậy tại Việt Nam, thực trạng của việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây vào cuộc cách mạng 4.0 như thế nào, những thành tựu đạt được và thách thức đặt ra làm gì?
 
Thực trạng điện toán đám mây tại Việt Nam
Tại Việt Nam, công nghệ điện toán đám mây, một công nghệ xuất hiện trên thế giới cách đây đã vài năm nhưng chưa được doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng thực sự mạnh mẽ và hiệu quả.
Theo báo cáo cho biết giai đoạn 5 năm vừa qua, Việt Nam là nước có nhịp độ tăng chi tiêu cho điện toán đám mây cao nhất trong khu vực đông nam á thế nhưng mức chi tiêu cho công nghệ này tại nước ta lại rất thấp, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan, malaysia, Singapore,...

Trở ngại của điện toán đám mây tại Việt Nam không phải do chi phí đấu tư mà do người dân cũng như các doanh nghiệp có thói quen dùng bản mềm không phải bản quyền rất phổ biến, khiến cho các vấn đề bảo mật, chất lượng dịch vụ của điện toán đám mây bị đánh giá sai.
Nhằm giải quyết tình trạng này, thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi hơn công nghệ quan trọng này trong thời kỳ công nghệ 4.0, nhiều cuộc hội thảo về điện toán đám mây cũng như cuộc cách mạng 4.0 đã được tổ chức nhằm tuyên truyền về lợi ích, cách ứng dụng điện toán đám mây cũng như những hạn chế, thách thức mà doanh nghiệp đạng gặp phải.

Lợi ích của điện toán đám mây trong cuộc cách mạng 4.0 tại Việt nam
Điện toán đám mây đóng vai trò là nền tảng, chuyển thế giới thực thành thế giới số hóa, giúp các doanh nghiệp có thể khai thác, sử dụng một kho dữ liệu khổng lồ, giúp doanh nghiệp phân tích, đánh giá các chiến lược một cách chính xác và khoa học.
Điện toán đám mây tham gia vào các quá trình chuẩn hóa sản phẩm để cắt giảm chi phí sản xuất, khai thác lợi thế kinh tế theo quy mô, tiết kiệm thời gian phát triển sản phẩm, cung cấp các phần mềm kinh doanh, quản lý hiện đại,...
Theo khảo sát cho thấy những DN sử dụng điện toán đám mây đã triển khai công việc, thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn rất nhiều so với những doanh nghiệp chưa sử dụng. Trước những lợi ích to lớn của điện toán đám mây, Việt Nam cần có nhiều hơn các biện pháp để phát triển công nghệ này sâu rộng hơn, thúc đẩy cuộc cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam.