Hướng dẫn cài Nginx trên CentOS 6

6 năm trước

Giới thiệu

Nginx là một phần mềm máy chủ web hiệu suất cao. Nó là một chương trình linh hoạt hơn nhiều và nhẹ hơn so với apache.

EPEL là viết tắt của Extra Packages for Enterprise Linux. Bởi vì yum như một người quản lý gói không bao gồm các phiên bản mới nhất của nginx trong kho lưu trữ mặc định của nó, cài đặt EPEL sẽ đảm bảo rằng nginx trên CentOS vẫn sẵn sàng.

Để cài đặt EPEL, mở terminal và gõ:
sudo yum install epel-release

Cài đặt Nginx

Để cài đặt Nginx, bạn mở terminal và gõ lệnh:
sudo yum install nginx
và tiến hành cài đặt theo hướng dẫn.

Bước 3: Start Nginx


nginx không tự động start. Để khởi động nginx, bạn gõ lệnh:
sudo /etc/init.d/nginx start
Bạn có thể xác nhận rằng nginx đã cài đặt trên VPS của bạn bằng cách hướng trình duyệt của bạn đến địa chỉ IP của bạn.

Bạn có thể chạy các lệnh sau để tìm ra địa chỉ IP của máy chủ.
ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'

Trang web sẽ hiện thị, "Welcome to nginx"

Chúc mừng, bạn đã cài đặt thành công Nginx trên CentOS 6.