Đặc tính của điện toán đám mây

6 năm trước

Một môi trường IT yêu cầu một bộ đặc tính cụ thể để có thể cung cấp từ xa các tài nguyên công nghệ thông tin có thể mở rộng và đo lường được một cách có hiệu quả. Những đặc tính này cần phải tồn tại ở mức độ có ý nghĩa cho môi trường công nghệ thông tin được coi là một đám mây hiệu quả.

Sau đây Vicloud.vn sẽ cho bạn biết  các đặc tính cụ thể phổ biến trong môi trường hoạt động của điện toán đám mây:

Sử dụng theo nhu cầu: người sử dụng điện toán đám mây có thể đơn phương truy cập tài nguyên  công nghệ thông tin dựa trên đám mây cho người dùng điện toán đám mây quyền tự do cung cấp các nguồn lực công nghệ thông tin sau này. Sau khi đã được cài đặt cấu hình,việc sử dụng tài nguyên tự cung cấp có thể được tự động, không cần phải có sự can thiệp của con người.Điều này dẫn đến môi trường sử dụng theo yêu cầu.

Truy câp phổ biến: một dịch vụ đám mây được truy cập rộng rãi. Thiết lập truy cập mọi nơi cho dịch vụ đám mây có thể yêu cầu hỗ trợ cho một loại thiết bị, giao thức vận chuyển, giao diện và công nghệ bảo mật. Để cho phép mức độ truy cập đòi hỏi kiến trúc đám mây phải được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của người sử dụng.

Khả năng mở rộng: Khả năng  mở rộng thường được coi là minh chứng cụ thể cho việc áp dụng điện toán đám mây, chủ yếu do thực tế là nó liên quan chặt chẽ với lợi ích giảm đầu tư và chi phí. Các nhà cung cấp Cloud có tài nguyên công nghệ thông tin khổng lồ có thể cung cấp phạm vi khả năng mở rộng lớn.

Khả năng phục hổi: trong điện toán đám mây tính năng phục hồi có thể tham khảo tài nguyên công nghệ thông tin dự phòng trong cùng một đám mây hoặc trên nhiều đám mây. Người sử dụng điện toán đám mây có thể tăng độ tin cậy và tính sẵn sàng của ứng dụng bằng cách tận dụng sự linh hoạt của các nguồn lực trên nền tảng đám mây.

Các nhà cung cấp đám mây và người tiêu dùng điện toán đám mây có thể đánh giá các đặc trưng này một cách riêng biệt và tập thể đo lường giá trị cung cấp của một nền tảng đám mây nhất định. Mặc dù dịch vụ dựa trên đám mây và các tài nguyên công nghệ thông tin sẽ kế thừa và thể hiện các đặc điểm cá nhân ở mức độ khác nhau, thường là mức độ được hỗ trợ và sử dụng nhiều hơn thì giá trí kết quả cao hơn.