Kết nối điện toán đám mây dựa trên Router

6 năm trước

Một Router là một thiết bị được kết nối với nhiều mạng thông qua đó nó chuyển tiếp các gói tin dữ liệu. Ngay cả khi những gói dữ liệu liên tiếp là một phần của cùng một buồng dữ liệu, các bộ định tuyến sẽ xử lý và chuyển tiếp mỗi gói một cách riêng lẻ trong khi vẫn duy trì thông tin cấu trúc liên kết mạng xác định vị trí nút kế tiếp trên con đường giao tiếp giữa nút nguồn và đích. Các router quản lý lưu lượng mạng và đánh giá hiệu quả cho việc phân phối gói tin, vì chúng được giữ riêng cho cả gói tin và đích gói tin dữ liệu.

Cơ chế hoạt động của Router là mô tả nhận và chuyển các gói tin từ nhiều luồng dữ liệu. Các gói dữ liệu đi qua Internet được điều khiển bởi một Router sắp xếp chúng thành một thông báo.

Con đường truyền thông kết nối người dùng điện toán đám mây với nhà cung cấp đám mây có thể liên quan đến nhiều mạng ISP. Cấu trúc lưới Internet kết nối máy chủ Internet bằng cách sử dụng nhiều tuyến đường thay thế được xác định khi chạy. Do đó, truyền thông có thể được duy trì ngay cả trong thời gian thất bại mạng đồng thời, mặc dù sử dụng nhiều đường dẫn mạng có thể gây ra các biến dạng và độ trễ định tuyến.

Điều này áp dụng cho các ISP thực hiện lớp mạng Internet và tương tác với các công nghệ mạng như sau:

Mạng vật lý: các gói tin dữ liệu IP được truyền qua mạng vật lý cơ bản kết nối các nút lân cận, chẳng hạn như Internet, mạng ATM và HSDPA di động 3G. Các mạng vật lý bao gồm một lớp liên kết dữ liệu điều khiển truyền dữ liệu giữa các nút lân cận và một lớp vật lý truyền dữ liệu qua cả phương tiện có dây và không dây.

Giao thức tầng vận chuyển: các giao thức vận chuyển như TCP và UDP sử dụng IP để cung cấp hỗ trợ truyền thông tiêu chuẩn, end- to –end nhằm tạo điều kiện cho việc điều hướng giữa các gói dữ liệu qua Internet.

Giao thức ứng dụng: các giao thức như HTTP, SMTP cho e- mail, Bit Torrent cho P2P cho các giao thức lớp vận chuyển sử dụng điện thoại IP để chuẩn hóa và cho phép các phương thức truyền tải dữ liệu cụ thể qua Internet. Nhiều giao thức khác cũng đáp ứng yêu cầu ứng dụng trung tâm sử dụng TCP/ IP hoặc UDP làm phương pháp truyền dữ liệu chính của họ qua Internet và mạng LAN.

Trên đây là thông tin cơ bản về Router, một phương thức để điện toán đám mây duy trì được sự hoạt động của mình. Với những thông tin mà Vicloud,vn đưa ra hi vọng sẽ giúp ích cho người đọc.