Lưu trữ đối tượng trong điện toán đám mây

5 năm trước

Lưu trữ là một trong những yếu tố quan trọng của cơ sở hạ tầng điện toán đám mây ngoài tính toán và mạng. Có những khuyến nghị từ nhà cung cấp và nhà phát triển về những loại tùy chọn lưu trữ nên được sử dụng trên nền tảng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ ( IaaS). Nó các định hiệu suất tổng thể của đám mây và cũng cung cấp bảo mật cho dữ liệu bí mật. 

Hầu hết các công nghệ lưu trữ đám mây và các nhà cung cấp dịch vụ có thể được phân loại như

  • Lưu trữ đám mây công cộng
  • Lưu trữ đám mây cá nhân
  • Lưu trữ đám mây Hybrid.

Chúng cung cấp các tính năng như chia sẻ, lưu trữ và lưu trữ dữ liệu nhưng cung cấp cùng một tính năng chính xác.

Bất kỳ nền tảng lưu trữ trên đám mây nào cũng được xây dựng với lưu trữ tệp, lưu trữ khối hoặc công nghệ lưu trữ trên đối tượng. Chúng có thế được sử dụng cùng nhau nhưng tất cả chúng đều có lợi thế riêng của mình.

Giờ đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp đang chọn lưu trữ đối tượng cho đám mây và lưu trữ web do tính năng ưu tú của nó.

Kho lưu trữ dữ liệu được sử dụng cho các công nghệ lưu trữ, trong đó dữ liệu được lưu giữ dưới dạng dữ liệu siêu dữ liệu và dạng nhận dạng/ địa chỉ cho mỗi tệp tin. Trong lưu trữ và lưu trữ tệp, đĩa/ chia sẻ dưới dạng gắn trực tiếp, trong khi lưu trữ đối tượng có thể truy cập trực tiếp thông qua API hoặc cuộc gọi URL.

Lưu trữ đối tượng không phù hợp với tất cả các dữ liệu nhưng phù hợp với các tệp phương tiện và tệp lưu trữ mà không bị thay đổi thường xuyên. Lưu trữ đối tượng có các đặc tính giống nhau nhưng nó vẫn không phải là sự thay thế cho việc truy cập và chia sẻ của tệp. Nhiều công ty đang sản xuất các sản phẩm để chuyển đổi và sử dụng lưu trữ đối tượng. Một số phần mềm mạo  nhạn những khả năng như vậy nhưng hiệu suất chúng chúng không thể so sánh được với công nghệ gốc,

Đối tượng lưu trữ là một giải pháp lưu trữ hoàn hảo cho các ứng dụng mà dữ liệu không yêu cầu một số lượng lớn các bản ghi hoặc các bản cập nhật gia tăng. Nó giải quyết các vấn đề phát triển ngày càng tăng của dữ liệu bằng cách làm nhiều bản sao của dữ liệu trên một hệ thống phân phối. Đó là giải pháp lưu trữ ưa thích cho các ứng dụng đám mây. Trong lưu trữ đối tượng, các nút lưu trữ nhiều hơn chúng ta càng có nhiều năng lực, hiệu suất của cụm dữ liệu theo đó mà tăng lên.