Thách thức đối với điện toán đám mây

6 năm trước

Bên cạnh những cơ hội giúp cho điện toán đám mây phát triển thì cũng có những thách thức đối với loại hình dịch vụ này. Một số thách thức đòi hỏi điện toán đám mây cần phải chú trọng vì liên quan đến người sử dụng điện toán đám mây, sử dụng tài nguyên công nghệ công tin nằm trong các đám mấy công cộng. Sau đây Vicloud.vn sẽ đưa ra một số thách thức mà điện toán đám mây thường gặp phải.

Bảo mật dữ liệu: việc chuyển dữ liệu kinh doanh sang đám mây có nghĩa là trách nhiệm về bảo mật dữ liệu được chia sẻ với nhà cung cấp đám mây. Khó có thể thiết lập được một cấu trúc bảo mật mở rộng phạm vị ủy thác mà không có lỗ hổng về bảo mật. Mức độ bảo mật của dữ liệu hiện nay bị hạn chế trong việc kiểm soát và chính sách bảo mật được áp dụng bởi cả người sử dụng lẫn nhà cung cấp điện toán đám mây. Những ranh giới đáng tin cậy chồng chéo từ khách hàng sử dụng điện toán đám mây khác nhau do thực tế là các nguồn lực công nghệ thông tin dựa trên đám mây thường được chia sẻ.

Giảm kiểm soát quản lý hoạt động: người sử dụng điện toán đám mây thường được phân bổ mức độ kiểm soát quản trị thấp hơn so với các nguồn lực IT tại chỗ. Mức kiểm soát quản trị có thể gặp phải những rủi ro liên quan đến các nhà cung cấp điện tóan đám mây điều hành, cũng nhu các kết nối bên ngoài được yêu cầu để giao tiếp điện toán đám mây với người tiêu dùng điện toán đám mây.

Khả năng di chuyển hạn chế giữa các nhà cung cấp đám mây:  do thiếu các chuẩn công nghiệp đã được thiết lập trong ngành công nghiệp điện toán đám mây, các đám mây công cộng thường độc quyền với các mức độ khác nhau. Đối với người dùng điện toán đám mây có các giải pháp tùy chỉnh được xây dựng phù thuộc vào các môi trường độc quyền, có thể rất khó để chuyển từ nhà cung cấp đám mây này sang nhà cung cấp đám mây khác.

Các vấn đề liên quan đến pháp lý và quy định khu vực: các nhà cung cấp điện toán đám mây bên thứ ba sẽ thường thiết lập các trung tâm dữ liệu ở các vị trí địa lý phù hợp. Người sử dụng trên đám mây sẽ không nhận thức được vị trí thực của tài nguyên và dữ liệu. Đối với một số các tổ chức thì việc này có thể gây ra các mối quan ngại về pháp lý nghiêm trọng liên quan đến các quy định của ngành, quy ddingj của chính phủ về chính sách bảo mật và lưu trữ dữ liệu.